Nr.14 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

16. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

17. .. Fremtidens Nivå Bymidte – SAGEN ÅBNET DEN 13/2-2018

18. .. Salg af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 - Lukket

19. .. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

20. .. Orientering - Lukket

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

16. .. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

17. .. Fremtidens Nivå Bymidte – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

18. .. Salg af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

19. .. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

20... Orientering – Lukket