Nr.13 - Orientering om borgermesterbeslutning i sag om godkendelse af boligsocial helhedsplan, Nivå Nu

Sagsnr.: 18/1163

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om borgmesterbeslutning truffet den 19. december 2017 om godkendelse af den boligsociale helhedsplan i Nivå, Nivå Nu.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen om godkendelse af den boligsociale helhedsplan i Nivå for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2021 blev behandlet i de berørte fagudvalg i efteråret 2017. Alle udvalgene godkendte administrationens indstilling om godkendelse af helhedsplanen.

På møde i Økonomiudvalget den 20. november besluttede udvalget:

 

Økonomiudvalget udsatte sagen og anmoder Fredensborg Boligselskab om at sikre beslutningsprocessen angående fortsættelsen af helhedsplanen Nivå Nu med de berørte afdelinger, idet kommunen er blevet opmærksom på, at det ikke er sket i tilstrækkelig grad.

 

På mødet i Økonomiudvalget den 11. december blev der på baggrund af oplysninger om, at Fredensborg Boligselskab havde indkaldt til afdelingsmøder den 18. december med henblik på at få beboernes godkendelse af helhedsplanen, besluttet:

 

Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren til at træffe borgmesterbeslutning den 19. december 2017 på baggrund af det planlagte afdelingsmøde. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende herom på det førstkommende møde i januar 2018.


På afdelingsmøderne den 18. december blev helhedsplanen godkendt. På den baggrund traf borgmesteren den 19. december beslutning om på Byrådets vegne at godkende helhedsplanen.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At orienteringen om borgmesterens godkendelse af helhedsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018

Økonomiudvalget tager borgmesterens beslutning til efterretning, og bemyndiger administrationen til at overveje, hvorvidt der er anledning til at udtale kritik af boligselskabet.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.