Nr.11 - Kommunal støtte til Copenhagen Phil

Sagsnr.: 17/26635

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om Fredensborg Kommune skal støtte symfoniorkestret Copenhagen Phil.

Sagsfremstilling og økonomi

Symfoniorkesteret Copenhagen Phil har henvendt sig til KKR Hovedstaden, kommunekontaktråd i Region Hovedstaden, samt til kommunerne i Region Sjælland med ønsket om tættere samarbejde mellem kommunerne og orkesteret. Dette sker på baggrund af, at orkesteret har reduceret deres statslige tilskud fra Kulturministeriet med 7, 8 mio. kr. årligt og derudover er underlagt en besparelse på 2 procent årligt.


Orkesteret står derfor med en økonomisk udfordring fra 2018.


Copenhagen Phil er trods navnet landsorkester for hele Sjælland og tilbyder allerede nu forskellige projekter, som kommer ud til kommunerne på Sjælland.


Fredensborg Kommune har allerede haft gavn af nogle af disse projekter, bl.a. med de populære nytårskoncerter og partnerskabet Musik med Mere, som er et samarbejde mellem orkestret og den lokale kommunale musikskole.


Vedlagt sagen er Copenhagen Phils katalog over kommunale partnerskaber. Af kataloget fremgår det:


Copenhagen Phil er hele Sjællands symfoniorkester, og vi vil gerne møde så mange af regionens borgere som muligt. Det er vores ambition, at alle, der kommer i berøring med orkestret, får en uforglemmelig og inspirerende

oplevelse. Dertil er det vores vision at opnå en så stor forankring som mulig hos så mange borgere som muligt på hele Sjælland og Lolland/Falster. Derfor har Copenhagen Phil de senere år haft fokus på at udvikle koncertbegivenheder, der opfylder netop disse mål.
Herunder kan nævnes:

Musik Med Mere, der bliver til i samarbejde med lokale musikskoler og deres elever, som medvirker i koncerten.

• Det innovative projekt Open Orchestra [OO] – en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik, hvor publikum kan bevæge sig frit rundt blandt de spillende musikere.

Et Symfoniorkester Kommer Til Byen er et nyskabende musikalsk tilbud til en hel by og dens borgere i alle aldre.

• Festlige Nytårskoncerter med en kavalkade af musikalske højdepunkter og muntre overraskelser, der sætter orkestret i ’swing-ninger’. Forrest på scenen står en dansk kulturperson i front som syngende konferencier.

• Storslåede klassiske koncerter med forrygende dirigenter og solister i front.


I henvendelsen til KKR Hovedstaden opfordrer Copenhagen Phil de sjællandske kommuner til at overveje muligheden for at støtte orkesteret.


Af referatet fra KKR Hovedstaden fremgår det, at ”for at sikre orkesterets fortsatte eksistens kræver det, at der gives mellem 3-7 kr. pr. borger på hele Sjælland. For dette beløb kan orkesteret fx leverer ydelser for og med børn og unge, samarbejde med musikskolen eller koncertformater til kommunerne.


3-7 kr. pr. borger vil i Fredensborg Kommunes tilfælde betyde et tilskud på  120.000 – 280.000 kr. årligt.


Frederiksberg Kommune afsatte i deres seneste budgetforlig 750.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til Copenhagen Phil.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kulturudvalget den 06-12-2017

Kulturudvalget besluttede ikke at følge administrationens indstilling.


Kulturudvalget ønsker at bevilge Copenhagen Phil et kommunalt tilskud, men finder ikke, at Kulturpuljen kan finansiere et sådant tilskud.


Kulturudvalget besluttede at videresende sagen til Økonomiudvalget og anbefaler, at der bevilges et kommunalt tilskud til Copenhagen Phil.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der gives 120.000 kr. (svarende til 3 kr. pr. borger i Fredensborg Kommune) i støtte til Copenhagen Phil årligt. Beløbet finansieres af kassen og medtages fremadrettet i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning.


Charlotte Bie (I) stemte imod.


LA ønsker i stedet at støtte lokalt forankrede kulturprojekter, hvor det kommer flere end 450 borgere til gode.