29-01-2018 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Louise Mehnke (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Ulla Hardy- Hansen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Lars Søndergaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Suzan Daoud (A) stedfortræder for Pia Bødtker (A)

Afbud

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Charlotte Bie (I)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Frederik Ingemann (A) stedfortræder for Hans Nissen (A)