Nr.35 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 
Charlotte Sander (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

36. Godkendelse af dagsorden - Lukket

37. Justering i direktørreferencer og centerstruktur - Lukket

38. Orientering - Lukket

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-02-2018

36. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt

37. Justering i direktørreferencer og centerstruktur – Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling

38. Orientering - Lukket