Nr.21 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Sander (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-02-2018

Dagsordenen blev godkendt