Nr.207 - Udtræden af stedfortræderlisten

Sagsnr.: 18/31807

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Frederik Ingemann, Liste A, udtræder af stedfortræderlisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved kommunalvalget i 2017 blev Frederik Ingemann valgt som stedfortræder for Liste A, som den første på stedfortræderlisten.

 

Frederik Ingemann er fraflyttet kommunen den 1. marts 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, samt for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet hhv. stedfortræderlisten.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

 

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender, at Frederik Ingemann udtræder af stedfortræderlisten.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.