Nr.202 - Forslag om ikke at benytte flyrejser, men tager toget, bussen og bilen.

Sagsnr.: 18/32989

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Liberal Alliance ønsker en sag optaget på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

LA anerkender, at det kan være lærerigt at komme rundt omkring i Danmark og til tider Europa for at opleve, hvorledes andre lande løser opgaver inden for givne områder. Endvidere, at der er møder m.m. der kræver deltagelse af administration eller politikere.

 

I stedet for at bruge skattekroner på symbolpolitik, hvor der skal plantes træer som kompensation, der finansieres via skattekroner, foreslår Liberal Alliance, at man i stedet undlader at benytte flyrejser i kommunalt regi.

 

Denne læringsrejse/arbejdsrejse kan foregå med bus og tog, hvormed hensigten om at signalere og hermed også agere klimavenligt imødekommes optimalt.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

Liberal Alliance stiller derfor forslag om,

  1. At man i Fredensborg Kommunen ikke benytter flyrejser, men tager toget/bussen/bilen.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Charlotte Bie (I) trak sagen, idet sagen blev behandlet under sag 201.