Nr.200 - Godkendelse af dagsorden

Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende, hvorfor Christian de Jonquières (C) var indkaldt som stedfortræder. Bo Hilsted (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) var tilkaldt som stedfortræder. Charlotte Bie (I) trak sag 202, hvorfor sag 202 blev taget af byrådets dagsorden. Benn Gandløse Vestergaard (A) var fraværende under punkt 200.