Nr.68 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 30-04-2018

Dagsordenen blev godkendt. Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Frederik Ingemann (A) var indkaldt som stedfortræder. Charlotte Bie (I) var fraværende, hvorfor Knud Løkke Rasmussen (I) var indkaldt som stedfortræder.

 

Sag 83 vedr. Fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter blev fremrykket og behandlet som den første sag på dagsordenen.