Nr.58 - Godkendelse af Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/4007

 

Beslutningstema

Byrådet skal for hver valgperiode godkende Seniorrådets vedtægter og Rådets samarbejdsaftale med kommunen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges forslag til vedtægter for Seniorrådet for perioden 2018-2021, samt forslag til samarbejdsaftale.

 

Bortset fra redaktionelle ændringer er den væsentligste ændring i vedtægterne, at Seniorrådet selv varetager økonomi og bogholderfunktionen, som tidligere er varetaget af administrationen. Der udbetales således et tilskud til Seniorrådets bankkonto, hvorefter rådet selv forvalter midlerne. Rådet er fortsat underlagt kommunens revision.

 

I samarbejdsaftalen er den væsentligste ændring at sekretariatsbetjening varetages af Center for Ældre og Omsorg, mod tidligere Center for Politik og Strategi.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale godkendes.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-03-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.