Nr.51 - Udpegning til VisitNordsjællands repræsentantskab 2018-2021

Sagsnr.: 18/4687

 

Beslutningstema

Udpegning til VisitNordsjællands repræsentantskab

Sagsfremstilling og økonomi

Efter VisitNordsjællands gældende vedtægt fra 2015, skal der udpeges repræsentanter til Repræsentantskabet for VisitNordsjælland. Repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de deltagende kommuner, således at erhvervslivet på turismeområdet er repræsenteret i repræsentantskabet.

 

Byrådet udpeger i forbindelse med konstitueringsaftalen et medlem til VisitNordsjællands bestyrelse, som tillige optager en plads i repræsentantskabet. Der skal således udpeges fire repræsentanter.

De udpegede repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperiode.

 

Byrådet har den 12. december 2017 udpeget byrådsmedlem Per Frost Henriksen, til bestyrelsesmedlem i VisitNordsjælland og repræsentantskabet.

 

De nuværende fem medlemmer i repræsentantskabet er:

Den tidligere formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard

Thomas Jürgensen, Erhvervsrådsmedlem

Eva Mortensen, Nivå Camping

Thomas Bendix, Louisiana Museum of modern art

 

Det foreslås, at udpegningen af de fire medlemmer for perioden 2018-2021 sker efter følgende principper, som anvendes fremover:

Formanden for det politiske udvalg, som varetager turismeområdet udpeges til at sikre sammenhæng mellem udvalget og VisitNordsjælland.

3 medlemmer udpeges af Erhvervsrådet således at bl.a. turisme- og kulturområdet repræsenteres i VisitNordsjællands repræsentantskab

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

  1. At principperne for udpegningen til repræsentantskabet godkendes.
  2. At formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget udpeges.
  3. At Erhvervsrådet udpeger tre repræsentanter fra bl.a. turisme- og kulturområdet.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler indstillingen fra Borgerservice,- Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.