Nr.47 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Erhvervsskolen Nordsjælland

Sagsnr.: 18/6586

 

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlem til bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til § 4, stk. 2 i vedtægterne for Erhvervsskolen Nordsjælland skal de 6 kommuner Hillerød, Helsingør, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Fredensborg i forening udpege 1 medlem af bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland.

 

Den udpegede skal være kommunalbestyrelsesmedlem og udpegningen har virkning fra 1. maj 2018 og 4 år frem.

 

Kirsten Jensen, Hillerød, har varetaget posten i de seneste 4 år.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssig betydning.

 

Retsgrundlag

Vedtægterne for Erhvervsskolen Nordsjælland.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Udpegningen meddeles Erhvervsskolen Nordsjælland.

 

Indstilling

  1. At borgmesteren bemyndiges til, i samarbejde med de øvrige 5 borgmestre, at foretage udpegning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.