Nr.40 - Forslag fra Enhedslisten og SF vedr. orientering om og drøftelse af aktuel status og konsekvenser i forhold til den varslede lockout af mange af kommunens medarbejdere

Sagsnr.: 18/8078

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Derimod forestiller vi os, at lockoutens virkninger i form af lukkede skoler, daginstitutioner og andre kommunale funktioner kan drøftes. Ikke mindst hvordan byrådet stiller sig i forhold til minimere skadevirkningerne lokalt indenfor de givne rammer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den af KL varslede lockout, som kan iværksættes tidligst 10. april, vil i givet fald ramme mange og følsomme områder og funktioner i Fredensborg kommunes daglige drift.

Derfor er der over en bred front i byrådet enighed om, at gøre alt hvad der kan for at fremme en forhandlet løsning.

Såfremt lockouten ikke derved kan undgås er der behov for at drøfte, hvordan vi i byrådet bedst bidrager til at minimere skadevirkningerne af lockouten.

Herunder er der behov for politisk vurdere mulighederne for at påvirke processen i positiv retning så parterne får optimale muligheder for at opnå en forhandlet løsning i form af et forlig.

 

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

 

 

Indstilling

Enhedslisten og SF indstillinger:

  1. at sagen drøftes med henblik på i størst muligt omfang at understøtte forhandlinger mellem parterne frem for at de varslede konflikter iværksættes.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Drøftelse foretoges