Nr.39 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Dagsordenen blev godkendt. Sag 55 ” Nedrivning af bebyggelsen og opførelse af et nyt enfamilieshus, Sørupvej 41 i Sørup” blev taget af dagsordenen, da der er kommet nye oplysninger i sagen, hvorfor sagen sendes til fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.