Nr.28 - LIS 4. Kvartal 2018

Sagsnr.: 18/3192

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for 4. kvartal 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtager målt i fuldtidspersoner faldet med 3,0 pct. fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

 

  • Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 10,3 pct. for de jobparate og et fald på 19,5 pct. for de aktivitetsparate
  • Et fald for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 4,3 pct.
  • Et fald for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere på 32,1 pct.
  • Et fald i antallet af integrationsydelsesmodtagere på 25,6 pct.
  • En stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 0,5 pct.
  • En stigning i antallet af a-dagpengemodtagere på 1,3 pct.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror 

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-03-2019

Orienteringen tages til efterretning.