Nr.22 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-03-2019

Dagsordenen godkendt.