Nr.7 - Sager på vej per 7. januar 2019

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Orientering om erhvervsklimamål
  • Opsamling på erhvervsstrategien
  • Orientering om implementering af nyt erhvervsfremmesystem
  • Status på flygtningeområdet
  • Vejledningsmøder om muligheden for repatriering
  • Regler for selvforsørgere
  • Vejledning og opkvalificering

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Opfølgende sag vedr. benchmark af det lokale erhvervsklima optages i maj.