Nr.4 - ReVUS fyrtårnsprojekt med fokus på internationale talenter

Sagsnr.: 18/32679

 

Beslutningstema

Udvalget træffer beslutning om deltagelse i ReVUS fyrtårnsprojektet med fokus på internationale talenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Copenhagen Capacity og International House Copenhagen om deltagelse i ReVUS fyrtårnsprojekt med fokus på internationale talenter.

 

Mangel på arbejdskraft og antallet af forgæves rekrutteringer stiger i disse år i virksomhederne i Region Hovedstaden. Derfor er tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter meget central.

 

Danmark er i skarp konkurrence med andre lande, der i høj grad efterspørger flere kompetente hænder og kloge hoveder. Det er baggrunden til ReVUS fyrtårnsprojektet der skal finde holdbare løsninger på de regionale udfordringer i den forbindelse i samarbejde med kommunerne. Projektet skal styrke tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale talenter i Greater Copenhagen. Regionsrådet i Region Hovedstaden har bevilget 14,4 mio. kr. til fyrtårnsprojektet i de næste to år (2018-2020).

 

Leadpartnere på fyrtårnsprojektet er International House Copenhagen og Copenhagen Capacity, der har mange års erfaring med at arbejde med internationale talenter og virksomheder, som efterspørger udenlandsk arbejdskraft.

 

Sammen med kommunerne, ønsker projektet at bruge de næste to år på at udvikle succesfulde services, der tilpasses de behov, der opleves hos internationale borgere og virksomheder i kommunerne. Der ønskes at inddrage kommunernes erfaringer og ekspertise til udvikling af lokale initiativer for målgruppen.

Projektet er opdelt i 4 pakker

  1. Pakke - Digitale kampagner og events: Tiltrækning af udenlandske medarbejdere via digitale rekrutteringsindsatser og karriereevents i udlandet
  2. Pakke - Regionalisering af "New in DK" service: Udvide og styrke eksisterende New in Denmark services til kommuner i GC.
  3. Pakke - Bedre adgang til boliger i regionen: Housing events for internationale borgere, der søger bolig og/eller inspiration til kultur og fritidstilbud.
  4. Pakke - Fastholdelse af internationale studerende via karriere-og jobmatchingevents

 

Kommunen kan frit vælge at deltage i alle pakker, eller udvælge de relevante pakker. Det er gratis at deltage i projektperioden. Dog forventes det i pakke 1 og 4, at kommunen lægger medarbejder-tid i arbejdet. Ved deltagelse i pakke 1 og 4 indgår en procentdel af medarbejderens tid i projektet. Fx vil 5 % af to medarbejders tid på Revus-projektet og baseret på en fast standardtimesats á 250 kr./h. svare til cirka 84.000 dkk.

 

Samlet set forventes en fælles kommunal medfinansiering i budgettet for pakke 1 & 4 svarende til 500.000 kr. i pakke 1 og 500.000 kr. i pakke 4.

 

Administrationen vurderer, at pakke 1 og 4 er relevante for deltagelse af Fredensborg Kommune, da disse har fokus på tiltrækning af talenter. Pakke 2 og 3 som bygger videre på indsatser i forhold til at fastholde internationale talenter og huse dem, vurderes at være sekundære i forhold til en virksomhedsrettet indsats i Fredensborg Kommune.

 

Derfor bør der allokeres medarbejderressourcer til pakke 1 og 4. Indsatsen i Fredensborg Kommune kan løftes i fbm. den generelle virksomhedskontakt fx i fbm. virksomhedsbesøg. Medfinansieringen fra kommunen forventes at være 5% medarbejdertid for 2 medarbejdere fordelt på de to pakker og således i alt 84.000 kr.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunens deltagelse sker med den nuværende bemanding i Erhvervsservice.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At der deltages i projektet med vægt på pakke 1 og 4.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Den administrative indstilling godkendes. Udvalget anmoder om at en repræsentant fra projektgruppen/Copenhagen Capacity inviteres til efteråret for at fortælle om projektet.