Nr.8 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Dagsordenen godkendt med den ændring at sag 13 udgik af dagsordenen.