Nr.21 - Sager på vej per 29. januar 2019

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 

  • Forslag til initiativer, der sigter mod at forbedre kommunens erhvervsvenlighed
  • Forenklet beskæftigelsesindsats
  • Sammenhængende kommunale ungeindsats i jobcentret
  • Ny Beskæftigelsespolitik
  • Ny Erhvervs- og Turismepolitik

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.