Nr.73 - Sager på vej per 4. september 2018

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Oktober

  • Beskæftigelsesplan
  • Halvårlig ankestatistik
  • Status og praksis vedrørende tilkendelse af førtidspension
  • Anden aktør, retningslinjer for tilsyn

 

Kommende møder

  • Repatriering
  • Ankestyrelsens 225 timers regel
  • Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Orienteringen tages til efterretning.