Nr.71 - LIS 2. kvartal 2018

Sagsnr.: 18/3192

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for 2. kvartal 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 0,2 pct. fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

 

  • Et fald for a-dagpengemodtagere på 3,3 pct.
  • Et blandt kontanthjælpsmodtagere på 10,9 pct. for de jobparate og et fald på 15,6 pct. for de aktivitetsparate
  • En stigning i antallet af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere på 15,1 pct.
  • Et fald for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere på 36,1 pct.
  • En stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 8,8 pct.
  • Et fald i antallet af integrationsydelsesmodtagere på 16,9

 

Ledelsesinformations systemet (LIS) er under løbende udvikling, og der vil fremadrettet i hver kvartal være fokus på et bestemt tema.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget roser det justerede format og ser gerne yderligere perspektiverende kommentarer.