Nr.77 - Udpegning af medlemmer til Erhvervspriskomitéen

Sagsnr.: 18/24746

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Der skal udpeges to medlemmer til erhvervspriskomitéen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune uddeler årligt en erhvervspris til en erhvervsperson eller virksomhed i Fredensborg Kommune, der har gjort sig særlig positivt bemærket. Til at udpege modtageren af erhvervsprisen nedsættes en erhvervspriskomité bestående af 2 medlemmer fra Erhvervsrådet samt 3 medlemmer fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er født medlem, og der skal udpeges yderligere 2 medlemmer til komitéen.

 

Priskomitéen skal på baggrund af indstillinger fra borgere, virksomheder og foreninger vælge modtageren af erhvervsprisen.

 

Mødeaktiviteten for priskomitéen er ét møde, som planlægges afholdt ultimo oktober.

Erhvervsprisen uddeles i forbindelse med erhvervskonferencen den 14. november 2018.

Erhvervsforeningernes Lærling/elevpris uddeles tillige på erhvervskonferencen. Erhvervspriskomitéen tildeler prisen ud fra kriterier, som er fastsat af Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, Humlebæk Erhvervsforening og den tidligere Fredensborg Erhvervsforening.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At der udpeges to medlemmer til erhvervspriskomitéen.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Formand Lars Søndergaard (V) er født medlem. Derudover udpeges Mie Stattau (V) og Pia Bødker (A).