Nr.91 - Orientering per 5. november 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Flemming Rømer (O)

Sagsfremstilling og økonomi

Greater Copenhagen

KKR Hovedstaden besluttede den 24. april 2017, at KKR Hovedstaden opprioriterer Greater Copenhagen ved at gøre stillingen i Greater Copenhagen permanent.

Fredensborg Kommune har i forlængelse heraf modtaget opkrævningen for 2018, som er den første opkrævning.

Opkrævningen dækker finansiering til de løbende løn- og driftsudgifter, der er forbundet med erhvervsindsatsen i fællessekretariatet. Finansieringen er fordelt blandt de 29 samarbejdskommuner, og fordelt ud fra kommunes indbyggertal i forhold til det samlede antal indbyggere i de 29 kommuner.    

Opkrævningen udgør 17.500 kr. som dækkes i 2018 og frem på politikområde 2 – Erhverv og Turisme.

 

Aftale om UNESCO Parforcejagtlandskabet

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.