Nr.83 - Godkendelse af dagsorden

Flemming Rømer (O)

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Flemming Rømer (O) fraværende.