Nr.25 - Sager på vej per 5. marts 2018

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

9. april 2018

 

Faste punkter

 • LIS (Ledelsesinformation)
 • Sager på vej
 • Årsredegørelse, Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Socialøkonomiskvirksomhed i Kokkedal


7. maj 2018

 

Faste punkter

 • LIS (Ledelsesinformation)
 • Sager på vej
 • Status på Frikommuneforsøg II


6. juni 2018


Faste punkter

 • LIS (Ledelsesinformation)
 • Sager på vej
 • Status på projekt ”Flere skal med”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.