Nr.22 - LIS februar 2018

Sagsnr.: 18/3192

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for februar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 1,4 pct. fra november 2016 til november 2017 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:


  • Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 20,6 pct.
  • Et fald blandt uddannelseshjælpsmodtagere på 10,8 pct.
  • En stigning blandt dagpengemodtagere på 2,3 pct.
  • En stigning blandt sygedagpengemodtagere på 12,1 pct.

Faldet på 20,6 pct. på kontanthjælpsydelsen kan delvist forklares ved at flere borgere er overgået til ressourceforløb.

Ungeledighed

Ungeledigheden i Fredensborg Kommune lå i oktober 2017 på 9,3 pct., hvilket placerer kommunen på en 11. plads blandt landets kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 6,0 pct. Placeringerne på landsplan er meget omskiftelige, eftersom seks kommuner ligger indenfor 1,0 procentpoint forskel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.