Nr.44 - Sager på vej pr. den 7. maj 2018

Sagsnr.: 18/189

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

6. juni 2018

 

  • LIS (Ledelsesinformation)
  • Status ”Flere skal med”
  • Proces vedrørende beskæftigelsesplan 2019-2020

 

 

13. august 2018

 

  • LIS (Ledelsesinformation)
  • Status på investeringsstrategi - Minifleksjob

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.