Nr.42 - Socialøkonomisk virksomhed i Kokkedal

Sagsnr.: 18/10229

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Kommunen har modtaget henvendelse fra boligforeningen 3B vedrørende etablering af kraftcenter i Egedalsvænge, Kokkedal.

Administrationen ønsker en politisk tilkendegivelse af, om kommunen skal indgå en rammeaftale, hvis den social økonomiske virksomhed etableres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Socialøkonomisk virksomhed i Egedalsvænge

Boligforeningen 3B og Fredensborg kommune vil starte nye socialøkonomiske aktiviteter i Egedalsvænge, som sætter samarbejdspartnernes kompetencer i spil til gavn for lokalområdet.

 

Genbrugsforretning og produktionsvirksomhed i Holmegårdscenteret

Området omkring Holmegårdscenteret er blevet løftet for nyligt med ny belægning og facaderenovering af den ene af centerets bygninger. Der er også åbnet en ny café i Holmegårdscenteret. Stedet kan styrkes med nye funktioner og arbejdspladser, så det kan understøtte den nye udvikling. Folkekirkens Nødhjælp og INCITA vil gå sammen om at leje et 600 kvadratmeter butikslokale i Holmegårdscenteret. Lokalet skal anvendes til genbrugsforretning drevet af Folkekirkens Nødhjælp kombineret med et værkstedsområde, hvor INCITA kan drive produktionsvirksomhed og skabe jobs- og småjobs for lokale borgere.

INCITA driver allerede produktionsvirksomhed i Valby og i Næstved og satser på at kunne løse opgaver for større virksomheder i Egedalsvænge fx pakkeopgaver eller småreparationer. De to aktiviteter kan også kombineres, hvis produktionsstedet kan fx reparere møbler og andet materiale, der sælges i genbrugsforretningen.

 

3B og Fredensborg kommune har gennem flere år samarbejdet om boligsociale- og beskæftigelsesindsatser i Kokkedal. 3B vil gerne udvide samarbejdet med kommunen kommune om at etablere socialøkonomiske aktiviteter i Kokkedal med henblik på at danne grundlag for et miljø for socialt iværksætteri. Socialøkonomiske aktiviteter skal først og fremmest skabe nye økonomiske muligheder for borgerne i Kokkedal. Nye økonomiske funktioner i bydelen stimulerer også fællesskabet og skaber liv og dermed også tryghed.

 

I 2017 hjalp den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej opstarten af Café Kokkedal, der serverer kaffe og kage og sælger catering måltider hver torsdag i Egedalsvænges selskabslokale. Desuden samarbejder 3B og Fredensborg kommune om indsatsen ’Rengøring med socialt ansvar’, som fik 4 borgere på kontanthjælp i jobs- og småjobs i afdelingen siden sommeren 2017. 3B fortsætter arbejdet i 2018 ved at inddrage flere samarbejdspartnere i at etablere socialøkonomiske aktiviteter i og omkring Egedalsvænge. Derfor har 3B opsøgt nye samarbejdspartnere. 

 

Samarbejdspartnere omkring etablering af socialøkonomisk virksomhed.

INCITA
INCITA er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked. INCITA driver selv produktionsenheder og diverse tilbud til borgere med særlige behov. Desuden har INCITA et netværk med godt 2000 virksomheder, der er med til at hjælpe borgere videre via praktik og beskæftigelse.

 

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp driver genbrugsforretninger over hele landet og har stor erfaring med opbygning af lokale frivillige teams, der driver genbrugsforretninger. Genbrugsforretningerne er også steder, hvor borgere med særlig behov kan få afprøvet deres kræfter på arbejds-markedet ved at deltage i meningsfulde aktiviteter, der tilfører værdi i lokalsamfundet. Organisationen er også begyndt at drive sociale supermarkeder med overskudsvarer.

 

I Tråd Med Verden (ITMV)

ITMV er en forening, der tilbyder designere, virksomheder og private, specifikke håndsyet produkter. ITMV har 6 års erfaring med at drive syværksteder i udsatte boligområder, hvor aktivitetsparate kvinder deltager i produktionen hos ITMV.

 

Rammeaftale

En del af driften af den sociale økonomiske virksomhed afhænger af, at der etableres en rammeaftale med kommunen. Rammeaftalen skal sikre, at der kan visiteres ledige borgere i beskæftigelsesrettede forløb i den socialøkonomiske virksomhed, så de ledige på længere sigt forbedrer deres muligheder for at komme i ordinært arbejde eller i uddannelse.

 

Økonomi

Parterne søger om puljemidler i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR). Puljemidlerne er afsat til udbredelse af virksomheders sociale ansvar. Kommunens forventede medfinansiering vil udgøre ca. 800.000 kr. pr. år, som afholdes af midler der allerede er afsat til beskæftigelsesindsatsen. De endelige effektmål er endnu ikke beskrevet.

 

Projektet skal bidrage til, at de borgere, der er en del af projektet, vil opnå ordinære timer i ”Småjobs” eller i fleksjob.

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At der indgås forhandlinger om en rammeaftale omhandlende ledige borgere, der skal visiteres til forløb i den social økonomiske virksomhed.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Udvalget besluttede at der ikke arbejdes videre med forslaget som det foreligger, selvom udvalget ser positivt på socialøkonomiske virksomheder og samarbejdet med 3B