Nr.41 - LIS maj 2018

Sagsnr.: 18/3192

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 2,4 pct. fra februar 2017 til februar 2018 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

 

Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 15,8 pct.

Et fald blandt uddannelseshjælpsmodtagere på 12,3 pct.

Et fald blandt dagpengemodtagere på 8,6 pct.

En stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 15,8 pct.

 

Faldet på 15,8 pct. på kontanthjælpsydelsen kan delvist forklares ved at flere borgere er overgået til ressourceforløb.

 

Ungeledighed

Ungeledigheden i Fredensborg Kommune lå i februar på 9,4 pct., hvilket placerer kommunen på en 14. plads blandt landets kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 5,7 pct. Placeringerne på landsplan er meget omskiftelige, eftersom 10 kommuner ligger indenfor 1,0 procentpoint forskel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.