Nr.56 - Sager på vej pr. den 6. juni 2018

Sagsnr.: 18/189

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

13. august 2018

  • Studietur
  • Status på investeringsstrategi – Minifleksjob
  • Status på projekt ”Flere skal med”

 

4. september 2018

  • LIS
  • Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Orienteringen tages til efterretning.