Nr.55 - Orientering per 6. juni 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

Brev fra Beskæftigelsesministeren

Vedrørende begrænset brug af Joblog

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sendt et brev til landets kommuner vedrørende manglende anvendelse af Joblog. Joblog blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvor Folketinget vedtog, at der med virkning fra den 1. januar 2014 et krav om, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere løbende skal registrere deres jobsøgningsaktiviteter i en Joblog på Jobnet. For yderligere information henvises til bilag.

 

Tilsynsrapport 2017 og beretning 2017 - Sprogcenter Nordsjælland og beretning

Der er blevet foretaget tilsyn af sprogcentret med en række konklusioner og anbefalinger for sprogcentrets videre arbejde. Der er ligeledes blevet udarbejdet en beretning for sprogcentrets arbejdet i 2017. For yderligere information henvises til bilag.

 

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Orienteringen tages til efterretning.