Nr.53 - LIS juni 2018

Sagsnr.: 18/3192

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for juni 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 3,1 pct. fra marts 2017 til marts 2018 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

 

Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 14,3 pct.

Et fald blandt uddannelseshjælpsmodtagere på 14,8 pct.

Et fald blandt dagpengemodtagere på 8,2 pct.

En stigning i antallet af sygedagpengemodtagere på 10,3 pct.

 

Faldet på 14,3 pct. på kontanthjælpsydelsen kan delvist forklares ved at flere borgere er overgået til ressourceforløb.

 

Ungeledighed

Ungeledigheden i Fredensborg Kommune lå i marts 2018 på 8,8 pct., hvilket placerer kommunen på en 11. plads blandt landets kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 5,7 pct. Placeringerne på landsplan er meget omskiftelige, eftersom 12 kommuner ligger indenfor 1,0 procentpoint forskel.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Orientering tages til efterretning.