Nr.51 - Revision af VisitNordsjællands vedtægter

Sagsnr.: 18/12224

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

VisitNordsjællands ændringsforslag til vedtægterne fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

VisitNordsjællands bestyrelse har fremlagt forslag til revision af vedtægterne for den erhvervsdrivende forening VisitNordsjælland F.M.B.A, Nordsjællands destinationsselskab. Forslaget blev godkendt på VisitNordsjællands generalforsamling og sendes videre til godkendelse hos de fem byråd i ejerkredsen.

Vedtægtsændringen vedrører § 12 Økonomi – som fremgår med rødt i vedhæftede vedtægter. Ændringerne vil betyde: At udviklingsbidraget indgår som en del af grundbevillingen og ikke som en særskilt bevilling. Desuden foreslås endnu en ændring, som er en konsekvensrettelse i forhold til nye medlemmer.

Det blev på VisitNordsjælland generalforsamling anført, at medlemmerne dermed fremover vil tegne sig for en samlet grundfinansiering af VisitNordsjælland.

Udviklingsbidraget indgår i VisitNordsjællands samlede økonomi og anvendes bl.a. til oplevelsesudvikling og bemandingen af udviklingsprojekter, afholdelse af workshops med aktørerne og markedsføringskampagner regionalt, nationalt og internationalt. Udviklingsbidraget var oprindeligt et tilskud til fortsat udvikling af turismen i Nordsjælland, da den EU-støttede udviklingsindsats ophørte. De på daværende tidspunkt fire kommuner besluttede at fastholde momentum i udviklingsindsatsen. Basisdriften blev dækket af kontingentet fra kommunerne.

Fra 2015 og frem er VisitNordsjælland drifts- og udviklingsorganisation sammenlagt til én organisation, der arbejder i en sammenhængende indsats for turismen. Visitnordsjælland arbejder på 2 ben: Markedsføring og turismeudvikling. I forbindelse med ændringer i bidrag fra kommunerne kan der ikke differentieres i mellem udvikling og drift.

 

Resultaterne af udviklingsmidlernes anvendelse i VisitNordsjællands turismeindsats kan aflæses i en stigende turismeomsætning, som siden dannelse af VisitNordsjælland har anvist potentiale for en meromsætning på 1,7 mia. Siden 2011 har der været 14 % stigning i antal overnatninger. Udviklingsprojekterne har bl.a. bidraget til en fælles cykelturismestrategi dækkende for de 5 kommuner og en digital markedsføring for møde- og ferieturisme.

Samarbejdet om turismeindsatsen i Nordsjælland har skabt en professionel, handlekraftig og kompetent organisation, der er nævnt i KLs turismepolitiske anbefalinger til kommunerne, som et godt eksempel på et tværkommunalt effektfuldt samarbejde. Med VisitNordsjælland er de Nordsjællandske kommuner rustet til fremtidens krav og konkurrence på turismeområdet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udviklingsbidrag og kontingent hhv. kr. 400.000 og 887.000 er indeholdt på Politikområde 2, Erhverv og Turisme.

 

Retsgrundlag

Tilskud til turismeindsatsen ligger inden for Lov om Erhvervsfremme.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At de reviderede vedtægter for VisitNordsjælland godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling.