Nr.50 - Orientering vedr. årsrapport fra Væksthuset og Iværksætterhuset

Sagsnr.: 18/13810

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

Afrapportering for 2017 fra Iværksætterhuset og Væksthus Hovedstadsregionen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Iværksætterhuset

Iværksætterhuset (IVSH) udfører den lokale iværksættervejledning efter aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og 8 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. IVSH afholder iværksætterintro, tematiserede workshops (HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram), 1:1 sparring og start-up caféer mm.

Med IVSH tilbydes kommunens iværksættere, før-startere og virksomheder fra 0-tre år et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud. Der sikres én indgang til iværksætter- og vækstvejledning, at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthus Hovedstadsregionen eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Med Synergia som det lokale synlige fixpunkt er Fredensborg Kommune med til yderligere at styrke én indgang og et fælles tilbud til kommunens iværksættere. Iværksætterhuset har tilknyttet en fast konsulent til aktiviteterne i kommunen og vedkommende har arbejdsplads i Synergia.

IVSH har fået skabt et kvalitetssikret koncept, med én indgang for kommunernes iværksættere. Det har ført til, at i alt 21 kommuner i Region Hovedstaden har aftale med Væksthus Hovedstadsregionen om Iværksætterhus.

 

Væksthus Hovedstadsregionen

Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) ejes af de 29 kommuner i Hovedstadsregionen.

Styringen af Væksthusene er fastsat i den årlige nationale aftale for Væksthusene mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeren. De regionale aftaler indgås mellem KKR’erne og De regionale væksthuse.

Væksthuset har til opgave uvildigt og gratis at kortlægge virksomheders muligheder og barrierer for vækst. Væksthuset henviser til private og offentlige tilbud, der kan hjælpe virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.

Væksthusene er knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem og bidrager til en styrket vækstkultur.

Væksthusene gennemfører desuden projekter, udbudt af staten, regionerne, EU, der udløser uudnyttet vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne.

Iværksætterhuset resultater 2017

I de 21 kommuner hvor IVSH udfører lokal iværksættervejledning, har IVSH gennemført 960 vejledninger fordelt på 877 iværksættere.

Tilfredsgraden er på 97 %.

IVHS har afholdt 168 workshops heraf 77 i kommunerne i IVHS.

I Fredensborg Kommuner har IVSH gennemført 38 vejledninger.

17 virksomheder har deltaget i Iværksætterintro.

9 virksomheder har deltaget i Speedrådgivning.

20 virksomheder fra kommunen har deltaget i workshops.

IVHS deltog på Erhvervskonferencen med en bemandet stand.

 

Væksthus Hovedstadsregionens resultater 2017

Væksthuset udførte 9 vækstforløb med iværksættere og vækstvirksomheder i Fredensborg Kommune.

14 virksomheder i kommunen har deltaget i vækstmotivation i fbm. events eller sparring uden evaluering. 

Jf. Iris Groups evaluering af Væksthusenes indsats kan følgende effekt dokumenteres på nationalt niveau:

  • 1 kr. investeret i Væksthusene giver 5.64 kr. igen
  • Væksthusets kunder vokser på

-              Beskæftigelse 12% (mod 8% kontrolgruppe)

-              Eksport 56% (mod 27% for kontrolgruppe)

-              Omsætning 23% (mod 14% kontrolgruppe)

Økonomi

Kommunerne bag Iværksætterhuset finansierer samarbejdet med kr. 6,42 pr. borger i 2018. For Fredensborg Kommune er bidraget kr. 262.000.

Finansieringen af Væksthusene kommer fra kommunerne, der kompenseres via bloktilskuddet. Fredensborg Kommunes bidrag til Væksthuset er kr. 663.000.

Bevilling

Sagen er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Orienteringen tages til efterretning.