Nr.9 - LIS Januar 2018

Sagsnr.: 17/2647

 
Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for januar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 2,1 pct. fra oktober 2016 til oktober 2017 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

•        Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 22,7 pct.

•        Et fald blandt uddannelseshjælpsmodtagere på 5,5 pct.

•        Et fald blandt dagpengemodtagere på 0,2 pct.

•        En stigning blandt sygedagpengemodtagere på 16,5 pct.

Faldet på 22,7 pct. på kontanthjælpsydelsen kan delvist forklares med introduktionen af integrationsydelse, hvortil flere borgere er overgået.


Ungeledighed

Ungeledigheden i Fredensborg Kommune lå i oktober 2017 på 9,4 pct., hvilket placerer kommunen på en 12. plads blandt landets kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 6,1 pct. Placeringerne på landsplan er meget omskiftelige, eftersom 10 kommuner ligger indenfor 1,0 procentpoint forskel.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

1.    At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 08-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.