Nr.5 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A)

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 08-01-2018

Dagsordenen godkendt.