Nr.10 - Orientering per 8. januar 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

  • Fredensborg Kommune har, sammen med landets øvrige kommuner, modtaget brev fra beskæftigelsesministeren i november 2017 vedrørende fleksjob og politisk aktiviteter. Der blev i forbindelse med den kommunale valgkamp – formentlig fra en kommune - rettet henvendelse til ministeriet med spørgsmål, om man kan være i fleksjob og sidde i byrådet. Ministeren svarer, at der ikke er noget i lovreglerne, der forhindrer, at borgere der er visiteret til et fleksjob engagerer sig politisk. Kommunen har som altid ansvar for, at offentlig ydelse bliver udbetalt korrekt og skal derfor løbende vurdere, om arbejdsevnen for den enkelte borger er væsentlig og varig nedsat.

I brevet fremgår det ligeledes, at vederlag for byrådsarbejdet ikke bliver fratrukket flekslønstilskuddet, da byrådsvederlaget ikke anses som en lønindtægt (Brevet er vedlagt som bilag til sagen).

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 08-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.