Nr.14 - Orientering per 30. januar 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Klyngeinddeling i beskæftigelsesindsatsen

På jobindsats.dk kan jobcentrene trække en række nøgletal vedrørende den beskæftigelsesrettede indsats. Nøgletallene bruges til at understøtte jobcentrets opfølgning på økonomiske besparelser, indsatser, resultater m.m. Det er muligt at sammenligne (benchmarke) resultater mellem de forskellige kommuner. I den sammenhæng er det vigtigt, at benchmarkingen sker mellem sammenlignelige jobcentre, der har samme rammevilkår. Kommunerne er derfor inddelt i forskellige klynger, hvor sammenligningen sker i forhold, hvilken ydelse borgeren modtager eksempelvis a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.m. For yderligere uddybning henvises til bilag ”Kommuner med samme rammevilkår – Klynger for jobcentre fra 1. januar 2014”.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 30-01-2018


Orienteringen tages til efterretning.