Nr.11 - Godkendelse af dagsordenen

Pia Bødtker (A)

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 30-01-2018


Dagsordenen blev godkendt.