Nr.66 - Sager på vej per 13. august 2018

Sagsnr.: 18/1058

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

4. september 2018

  • LIS
  • Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen
  • Beskæftigelsesplan 2019-2020
  • Budgetrevision 30.06

 

Temamøde: Turisme

 

2. oktober 2018

  • Repatriering
  • Halvårlig ankestatistik
  • Dansk uddannelse i udbud
  • Anden aktør, retningslinjer for tilsyn

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning med tilføjelse af ”Flere skal med – status” i december 2018.