Nr.64 - Status på minifleksjob

Sagsnr.: 18/143

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om de foreløbige resultater for investeringsstrategien minifleksjob, der blev igangsat på baggrund af Fredensborg Kommunes budget for perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af budget 2018-2021 besluttede byrådet at etablere 25 minifleksjob i kommunale enheder/institutioner til fleksjobvisiterede borgere. Ansættelse af fleksjobvisiterede borgere i minifleksjob vil medføre en besparelse for Fredensborg Kommune i udgifterne til henholdsvis ledighedsydelse og aktivering, såfremt ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 24 måneder.  

 

For at understøttet arbejdet med etableringen af minifleksjob i Fredensborg Kommune, er der oprettet en minifleksjobpulje. Puljen sikrer, at de institutioner og enheder der etablerer en minifleksjobstilling, holdes næsten udgiftsneutrale de første 12 måneder af ansættelsen.

 

Administrationen har som opstart på strategien udarbejdet et profilkatalog på borgere i målgruppen for strategien. Profilkataloget skal gøre det lettere at udvælge den/de kandidater, der passer ind i den pågældende enhed/institution. Samtidig skaber profilkataloget overblik over borgernes kvalifikationer og kompetencer.

 

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår beregnet til borgere under 65 år, der har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Arbejdsgiveren udbetaler overenskomstmæssig løn svarende til de effektive arbejdstimer, som fleksjobberen arbejder. Lønnen suppleres af fleksjobløntilskud fra kommunen. I den periode hvor en fleksjobvisiteret borger ikke er i fleksjob, vil vedkommende modtage ledighedsydelse.

 

Fredensborg Kommune havde i februar 2018 68 fleksjobansatte, hvoraf 31 er bosiddende i kommunen. Dette svarer til ca. 1 pct. af alle ansatte i Fredensborg Kommune.

 

Status

Pr. 11. juni 2018 er der etableret otte minifleksjob, heraf er tre af stillingerne tidsbegrænsede. Yderligere to borgere er ansat i en afklarende praktik forud for en mulig minifleksjobansættelse. Med et mål om at etablere 25 stillinger i 2018, er der for nuværende en risiko for, at målet ikke indfries. Administrationen har i arbejdet med at etablere minifleksjobstillinger oplevet en tilbageholdenhed i institutioner/enheder. Dette bunder i vid udstrækning i manglende kendeskab til hvad fleksjob er, samt hvilke fordele der er ved at have en fleksjobber ansat.

 

På denne baggrund har administrationen taget initiativ til en kampagne, der skal sikre at kendskabet til fleksjobordningen øges i Fredensborg Kommune, samt hvilke fordel der er ved at have en fleksjobber ansat.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget ønsker, at Fredensborg Kommune som arbejdsgiver tager ansvar for det rummelige arbejdsmarked og at de kommunale institutioner mv. derfor tager del i denne indsats.