Nr.31 - Orientering om LIS marts 2018

Sagsnr.: 18/3192

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om ledelsesinformation (LIS) for marts 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 1,7 pct. fra december 2016 til december 2017 i Fredensborg Kommune. Blandt de væsentligste ydelsesgrupper dækker det over:

 

  • Et fald blandt kontanthjælpsmodtagere på 19,2 pct.
  • Et fald blandt uddannelseshjælpsmodtagere på 7,8 pct.
  • Et fald blandt dagpengemodtagere på 1,5 pct.
  • En stigning blandt sygedagpengemodtagere på 14,6 pct.

 

Faldet på 20,6 pct. på kontanthjælpsydelsen kan delvist forklares ved at flere borgere er overgået til ressourceforløb.

 

Ungeledighed

 

Ungeledigheden i Fredensborg Kommune lå i december 2017 på 9,2 pct., hvilket placerer kommunen på en 12. plads blandt landets kommuner. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 5,6 pct. Placeringerne på landsplan er meget omskiftelige, eftersom 13 kommuner ligger indenfor 1,0 procentpoint forskel.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om sygedagpenge.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.