Nr.26 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 09-04-2018

Dagsordenen godkendt.

Bettina Bové (B) tiltrådte mødet under sag 28.