12-12-2017 kl. 19:00
Basunen

Medlemmer

Lars Søndergaard (V)

Cømert Sonsuz (A)

Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 17/27137

 

Beslutning i Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-12-2017

Dagsorden godkendt.

Nr.2 - Valg af formand

Sagsnr.: 17/27137

 

Beslutningstema

Valg af formand for Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I konstitueringsaftalen (mellem A,V,B,C, O, F og Ø) er formandsposten tildelt liste V.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22, stk. 1.

Kompetence

Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-12-2017

Lars Søndergaard, V blev valgt som formand.

Nr.3 - Valg af næstformand

Sagsnr.: 17/27137

 

Beslutningstema

Valg af næstformand for Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I konstitueringsaftalen (mellem A,V,B,C,O,F og Ø) er næstformandsposten tildelt liste A.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Kompetence

Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-12-2017

Cømert Sonsuz, A blev valgt som næstformand.

Nr.4 - Fastsættelse af mødedatoer for Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget for 2018.

Sagsnr.: 17/27137

 

Beslutningstema

Det indstilles, at udvalget holder møder som angivet i forslag til mødekalender for 2018.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Borgerservice- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-12-2017

Mødekalender for 2018 godkendt.