Nr.70 - Dialogmøde 13. juni 2017

Sagsnr.: 16/19901

 
Hanne Berg (F), Charlotte Sander (A), Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Orientering om dialogmøde med skole- og områdebestyrelser d. 13. juni 2017 samt forslag om at invitere et antal repræsentanter fra bestyrelsen i UngFredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

På sit møde den 9. januar 2017 besluttede Børne- og Skoleudvalget at fastsætte datoen for det næste dialogmøde til den 13. juni 2017. Samtidig besluttede udvalget, at mødets tema skulle være borgerinddragelse samt trivsel, motivation og udfordringer for alle elever.

 

”Digital dannelse, adfærd og trivsel” – mødets tema

Administrationen har i samarbejde med forældrerepræsentanter arbejdet videre med planlægningen af mødet, og har udarbejdet et program med fokus på underpunkterne borgerinddragelse og trivsel.

 

Temaet er konkretiseret ved ”Digital dannelse, adfærd og trivsel” og har fokus på digital dannelse som begreb og på unges sociale adfærd på digitale platforme og hvordan, forældre og professionelle i fællesskab kan understøtte de unges trivsel og være med til at forebygge fx digital mobning.

 

Mødet foregår i Rådhuskælderen fra kl. 17.30-20.00, og der er sammensat et program for mødet, som ser således ud:

 

 • Et bredt introducerende oplæg om, hvad digital dannelse er, og hvordan digitale medier påvirker relationer. Oplægsholder er medierådgiver Camilla Mehlsen direktør i Mehlsen Media og ekstern konsulent i Danmarks Evalueringsinstitut. Hun har bl.a. skrevet bogen ” Teknologiens testpiloter - 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid”
 • Samtalesalon med Fredensborg Kommunes fælles elevråd om unges adfærd på nettet.
 • Pause og mad
 • Fire parallelsessioner med efterfølgende debat i:
  • UngFredensborg fortæller om, hvordan de arbejder med digital dannelse med de unge og hvilke greb, de gør brug af i ungdomsklub/-skoleregi.
  • SSP fortæller om digital dannelse med fokus på risikoadfærd og mobning, og hvordan vi kan forebygge det.

o    En skole fortæller om tiltag fra praksis – fx om mobilfri skole /årgang.

o    Et dagtilbud fortæller om deres egen tilstedeværelse på sociale medier, muligheder, begrænsninger og forventninger fra forældre.

 • Et afsluttende oplæg med bud på, hvordan vi som professionelle og forældre i fællesskab kan støtte vores unge i et godt digitalt liv. Oplægsholder er Camilla Mehlsen.

 

Administrationens bemærkning

I lyset af temaet for dialogmødet foreslår administrationen, at et antal medlemmer af bestyrelsen for UngFredensborg også inviteres til at deltage i dialogmødet.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Elektroniske bilag

Interview med Camilla Mehlsen under overskriften ”Forældre og skoler har forsømt den digitale opdragelse” kan læses her

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At et antal repræsentanter fra bestyrelsen i UngFredensborg også inviteres til at deltage i dialogmødet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

 1. Orientering taget til efterretning.
 2. Administrationens indstilling vedtaget.