Nr.23 - Godkendelse af dagsorden

Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 07-03-2019

Godkendt.

 

Tinne Borch (V) mødte kl. 19.30 og deltog ikke under punkt 22 til og med punkt 26.