Nr.9 - Sager på vej

Sagsnr.: 18/26837

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Sagsfremstilling og økonomi

 

Februar 2019

 

Status for aktiviteter i Skolen i Virkeligheden

 

Bøgegården – privatisering

 

Implementering af budgetaftale 2019 - 2022

 

Reduceret rengøring på skoletoiletter - adfærdskampagne 2019.

 

 

Videre frem, 2019:

 

Implementering af budgetaftale, adfærdskampagne skoletoiletter

 

Specialundervisning 4. kvartal 2018

 

Læringsplatform

 

Uanmeldte tilsyn i ungdomsklubber

 

Kapacitets- og behovsanalyse på dagtilbudsområdet

 

Nye vedtægter Kastaniegården – (godkendelse Byråd)

 

Endelige nye vedtægter Smedegårdens Børnehus (Godkendelse Byrådet)

 

Ændring af skolestyrelsesvedtægt og bilag i forlængelse af overgang til SFO og SFO II

 

Masterplan specialundervisning 2019

 

Ny Børne- og Ungepolitik

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.