Nr.10 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/26838

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

7. X og 7.Y på Endrupskolen har vundet i kategorien ”Bedste Politiken-avis 6.-7. Klasse” med avisen ’Målvogterne’.

 

Det første møde i den politiske følgegruppe for SFO er afholdt i december og næste møde er planlagt d. 23. januar.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.